• /'wizd m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Minh triết
  Sự từng trải, sự, sự hiểu biết, sự thông thái; tính chất tài giỏi, tính chất khôn ngoan
  she had acquired much wisdom during her long life
  bà ta đã tích lũy được nhiều hiểu biết trong cả cuộc đời lâu dài của mình
  adversity brings wisdom
  cái khó ló cái khôn
  an oz of luck is better than a pound of wisdom
  hay không bằng hên
  chó ngáp phải ruồi
  mèo mù vớ cá rán
  Sự suy xét đúng, sự sáng suốt, lẽ phải thông thường
  events were to prove the wisdom of their decision
  các biến cố hẳn đã minh chứng cho sự quyết định sáng suốt của họ
  Sự uyên thâm; những châm ngôn (tục ngữ).. sáng suốt
  the wisdom of the ancients
  sự uyên thâm của người xưa


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X