• /di¸semi´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gieo rắc, sự phổ biến

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khuếch tán
  phân tán
  sự phân phát
  sự phân phối

  Địa chất

  sự phun, sự xâm nhiễm, sự phân tán, sự xâm tán

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X