• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  (điều khiển học ) dạng sóng (của tín hiệu )

  Xây dựng

  có dạng sóng

  Kỹ thuật chung

  hình dạng sóng
  dạng sóng
  Arbitrary Waveform Generator (AWG)
  các bộ tạo dạng sóng tùy ý
  artificial dispersing waveform
  dạng sóng phân tán nhân tạo
  artificial dispersing waveform
  dạng sóng tiêu tán nhân tạo
  complex waveform
  dạng sóng phức
  composite video waveform
  dạng sóng thị tần hỗn hợp
  composite video waveform
  dạng sóng thị tần phức hợp
  Digital Waveform Oscillator (DWO)
  bộ tạo dạng sóng số
  distorted waveform
  dạng sóng méo
  energy dispersal waveform
  dạng sóng phân tán năng lượng
  energy dispersal waveform
  dạng sóng tiêu tán năng lượng
  image and waveform monitor
  màn hình hình ảnh và dạng sóng
  inductive waveform
  dạng sóng cảm ứng
  output waveform
  dạng sóng đầu ra
  phasing of a waveform
  sự làm cùng pha các dạng sóng (tín hiệu)
  pulse waveform
  dạng sóng của xung động
  ramp waveform
  dạng sóng hình răng cưa
  saw tooth waveform
  ở dạng sóng hình răng cưa
  sawtooth waveform
  dạng sóng răng cưa
  signal of a triangular waveform
  tín hiệu có dạng sóng chữ nhật
  spiked waveform
  dạng sóng hội tụ
  square waveform
  dạng sóng vuông góc
  video waveform
  dạng sóng video
  waveform analysis
  phân tích dạng sóng
  waveform digit
  sự số hóa dạng sóng
  waveform distortion
  méo dạng sóng
  Waveform Hold and Modify (Microsoft) (WHAM)
  Duy trì và đổi mới dạng sóng (Microsoft)
  Waveform Interpolation (WI)
  nội suy dạng sóng
  waveform monitor
  bộ giám sát dạng sóng
  Waveform Monitor (WF)
  giám sát dạng sóng
  waveform separation
  sự tách theo dạng sóng
  waveform synthesis
  sự tổng hợp dạng sóng
  hình sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X