• /dis´trʌstful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không tin, không tin cậy, hay nghi ngờ, hay ngờ vực

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X