• /'dribl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng chảy nhỏ giọt
  (thể dục,thể thao) cú rê bóng (bóng đá)

  Nội động từ

  Chảy nhỏ giọt
  Nhỏ dãi, chảy nước miếng
  (thể dục,thể thao) rê bóng (bóng đá)
  (thể dục,thể thao) từ từ lăn xuống lỗ (hòn bi-a)

  Ngoại động từ

  Để chảy nhỏ giọt
  (thể dục,thể thao) rê bóng (bóng đá)
  (thể dục,thể thao) đẩy nhẹ (hòn bi-a) từ từ lăn xuống lỗ (ở cạnh bàn)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhỏ giọt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  trickle

  Từ trái nghĩa

  verb
  pour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X