• /kwiə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lạ lùng, kỳ quặc
  Khả nghi, đáng ngờ
  There's something queer about him
  Hắn ta có vẻ khả nghi
  Khó ở, khó chịu, chóng mặt, không khoẻ
  to feel queer
  cảm thấy khó chịu
  to be queer
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ốm
  (từ lóng) say rượu
  Giả (tiền)
  queer money
  tiền giả
  (từ lóng) đồng tính luyến ái (nhất là nam)

  Cấu trúc từ

  to be in Queen street
  (từ lóng) mắc nợ; gặp lúc khó khăn; gặp việc rầy rà

  Danh từ

  Người đồng tính luyến ái (nhất là nam)
  ( số nhiều) sự đồng tính luyến ái
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền giả

  Ngoại động từ

  (từ lóng) làm hại, làm hỏng, làm rối loạn
  to queer someone's plan
  làm hỏng kế hoạch của ai
  to queer the pitch for somebody
  chơi xỏ ai; phỗng tay trên ai
  Làm cho cảm thấy khó chịu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đẩy vào một tình thế lúng túng bất lợi

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X