• Kỹ thuật chung

  độ bền khô

  Giải thích EN: A measurement of the strength of an adhesive joint, taken immediately after drying under specified conditions or after a period of conditioning. Giải thích VN: Thông số để đo sức bền của đầu nối , đươc đo ngay sau khi làm khô dưới một điều kiện cụ thể và một thời gian nhất định.

  Kinh tế

  tính bền khi háo nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X