• /´ə:niη/

  Kinh tế

  có lãi
  có lợi
  sự kiếm được
  thu nhập
  age-earning profile
  thu nhập theo độ tuổi
  age-earning profit
  thu nhập theo độ tuổi
  blue sky earning tests
  trắc nghiệm thu nhập đáng ngờ
  earning of labour
  thu nhập lao động
  employee's earning record
  hồ sơ thu nhập của người lao động
  income earning assets
  tài sản có thể kiếm được thu nhập
  monthly earning
  tiền lương, thu nhập mỗi tháng
  price earning ratio (p/e)
  tỷ lệ giá trên thu nhập cổ phần
  separate taxation of a wife's earning
  sự đánh thuế riêng thu nhập của người vợ
  wife's earning
  thu nhập của người vợ
  thuộc về doanh lợi
  tiền kiếm được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X