• /´efətlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không cố gắng, thụ động
  Dễ dàng, không đòi hỏi phải cố gắng
  an effortless task
  công việc dễ dàng (không cần cố gắng nhiều)


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X