• /´ɔ:f¸hænd/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ngay lập tức, không chuẩn bị trước, ứng khẩu
  to express oneself offhand
  nói ứng khẩu
  I cannot say offhand who I love
  tôi không thể nói ngay là tôi yêu ai

  Tính từ

  Cách viết khác offhanded

  Thân mật, tự nhiên, thoải mái, không khách sáo
  she is very offhand with her boy-friends
  cô ta rất thoải mái với bạn trai


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X