• /ʌη´kɔmpli¸keitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bị làm cho phức tạp, không bị làm cho rắc rối; không phức tạp hoá
  Không rắc rối, không phức tạp; đơn giản

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giản dị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X