• Thông dụng

  Tính từ

  Phức tạp, rắc rối
  a complicated piece of machinery
  bộ phận máy móc phức tạp
  complicated business
  công việc làm ăn rắc rối
  a complicated puzzle
  câu đố rắc rối

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phức tạp
  complicated geometries
  hình dạng phức tạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X