• /i¸lektroudai´næmik/

  Thông dụng

  Xem electrodynamics

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điện động lực học

  Kỹ thuật chung

  điện động
  electrodynamic ammeter
  ampe kế điện động học
  electrodynamic compressor
  máy nén điện động
  electrodynamic force
  lực điện động
  electrodynamic instrument
  khí cụ đo điện động
  electrodynamic instrument
  dụng cụ đo điện động
  electrodynamic levitation
  hệ nâng điện động
  electrodynamic loudspeaker
  loa điện động
  electrodynamic machine
  máy điện động lực
  electrodynamic meter
  máy đo (kiểu) điện động
  electrodynamic microphone
  micrô điện động
  electrodynamic movement
  chuyển động điện động
  electrodynamic relay
  rơle điện động
  electrodynamic test
  thí nghiệm điện động
  electrodynamic voltmeter
  von kế điện động
  electrodynamic wattmeter
  oát kế điện động học
  passive electrodynamic snubber
  bộ giảm xóc điện động lực thụ động (tàu vũ trụ)
  điện động lực
  electrodynamic machine
  máy điện động lực
  passive electrodynamic snubber
  bộ giảm xóc điện động lực thụ động (tàu vũ trụ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X