• /el/

  Thông dụng

  Danh từ

  En (đơn vị đo chiều dài bằng 113 cm)
  Mái hiên gie ra

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cánh phụ

  Giải thích EN: During the layup of utilities during building construction.2. a right-angle extension relative to one end of a building, forming an addition or wing to the main building.a right-angle extension relative to one end of a building, forming an addition or wing to the main building. Giải thích VN: 1. nơi chứa thiết bị dự trữ trong thời kỳ xây dựng một công trình. 2. Một cánh thẳng góc với chiều dài của một tòa nhà, tạo gian phụ hoặc cánh phụ cho tòa nhà chính.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X