• /i´lips/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) Elip
  (như) ellipsis

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  elip
  cubical ellipse
  elip cubic
  forcal ellipse
  elip tiêu
  geodesic ellipse
  elip trắc địa
  imaginary ellipse
  elip ảo
  minimum ellipse of a hyperboloid of one sheet
  elip thắt của một hipeboloit một tầng
  null ellipse
  elip điểm, elip không

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Hình elip

  Xây dựng

  hình bầu dục

  Điện

  hình e líp

  Kỹ thuật chung

  elip
  cubical ellipse
  elip cubic
  describe an ellipse
  đi theo một đường elip
  describe an ellipse
  vạch một đường elip
  eccentric circles of an ellipse
  vòng tròn lệch tâm của elip
  eccentric circles of an ellipse
  vòng tâm sai của elip
  ellipse of errors
  elip sai số
  ellipse of inertia
  elip quán tính
  ellipse of strain
  elip biến dạng
  ellipse of stress
  elip ứng suất
  excentric angle of an ellipse
  góc tâm sai của elip
  focal ellipse
  elip tiêu
  geodesic ellipse
  elip trắc địa
  imaginary ellipse
  elip ảo
  minimum ellipse of a hyperboloid of one sheet
  elip thắt của một hipebolit một tầng
  minimum ellipse of a hyperboloid of one sheet
  elip thắt của một hiperboloit một tầng
  null ellipse
  elip điểm
  null ellipse
  elip không
  parallactic ellipse
  elip thị sai
  stress ellipse
  elíp ứng suất
  stress ellipse
  elip ứng xuất
  transfer ellipse
  elip chuyển giao

  Địa chất

  hình elip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X