• /in´kʌmbrəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác incumbrance

  Danh từ

  Gánh nặng
  without encumbrance
  không có gánh nặng gia đình, không có con
  Sự phiền toái, điều phiền toái
  Sự trở ngại, sự cản trở; điều trở ngại, điều cản trở

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đảm phụ
  điều ràng buộc
  gánh nặng cầm cố
  quyền cầm cố tài sản
  quyền giữ tài sản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X