• /gilt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều sai quấy, tội lỗi
  Sự phạm tội, sự có tội
  a guilt complex
  mặc cảm tội lỗi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tội lỗi

  Kinh tế

  sự phạm tội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X