• /in'kwaiәri/

  Thông dụng

  Cách viết khác inquiry

  Như inquiry

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đòi hỏi
  sự hỏi
  sự vấn tin
  sự yêu cầu
  truy vấn

  Kinh tế

  câu hỏi
  điều tra
  judicial enquiry
  điều tra tư pháp
  routine enquiry
  điều tra theo lệ thường
  status enquiry agency
  cơ quan chuyên, phụ trách điều tra tình hình tài chính
  status enquiry agency
  cơ quan điều tra thân phận
  tribunal of enquiry
  ủy ban điều tra
  hỏi giá
  hỏi tiền
  thư hỏi giá

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X