• (đổi hướng từ Entailing)
  /in´teil/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) chế độ kế thừa theo thứ tự; tài sản kế thừa theo thứ tự
  (nghĩa bóng) di sản (đức tính, tín ngưỡng...)

  Ngoại động từ

  (pháp lý) cho kế thừa theo thứ tự
  Bắt phải (tiêu tiền, làm việc...)
  to entail much work on someone
  bắt ai phải làm việc nhiều
  Đòi hỏi; gây ra, đưa đến
  a high position entails great responsibility
  chức vị cao đòi hỏi trách nhiệm lớn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chạm trổ

  Kinh tế

  quyền thừa kế hạn định (tài sản đất đai)
  tài sản đất đai của người thừa kế hạn định

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X