• /ri'kwaiə(r)/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đòi hỏi, yêu cầu; quy định
  what do you require of me?
  anh muốn gì tôi?
  Cần đến, cần phải có, phụ thuộc vào
  the matter requires careful consideration
  vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng
  Mong muốn có
  Is that all that you require, sir?
  đã đủ những thứ ngài cần chưa ạ?
  if required
  nếu cần đến
  when required
  khi cần đến
  where required
  nơi nào cấp

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khẩn cần

  Kỹ thuật chung

  cần
  chờ đợi
  đòi hỏi

  Kinh tế

  cần
  đòi hỏi
  yêu cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X