• /ɪnˈvɒlv/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gồm, bao hàm
  Làm cho mắc míu (vào chuyện gì); làm liên luỵ, làm dính líu, làm dính dáng
  Thu hút tâm trí của; để hết tâm trí vào (cái gì)
  he was involved in working out a solution to the problem
  anh ấy để hết tâm trí tìm cách giải quyết vấn đề
  Đòi hỏi phải, cần phải, kéo theo
  expansion in business involves expenditure
  sự mở rộng việc kinh doanh đòi hỏi phải chi tiêu
  Cuộn vào, quấn lại

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  kể cả
  gồm

  Hóa học & vật liệu

  tham gia vào

  Toán & tin

  nâng lên luỹ thừa; suy ra, kéo theo; xoáy, xoắn

  Kỹ thuật chung

  bao hàm
  chứa
  kéo theo
  lôi kéo
  quấn lại
  quay theo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X