• /im'pouz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  ( + on, upon) đánh (thuế...); bắt chịu, bắt gánh vác, bắt cáng đáng
  to impose heavy taxes upon luxury goods
  đánh thuế nặng vào hàng xa xỉ
  to impose one's methods on somebody
  bắt ai phải làm theo phương pháp của mình
  to impose oneself on somebody
  bắt ai phải chịu đựng mình
  ( + upon) đánh lừa tống ấn, đánh lộn sòng, đánh tráo
  to impose something upon somebody
  đánh lừa mà tống ấn cái gì cho ai
  (ngành in) lên khuôn (trang in)
  (từ cổ,nghĩa cổ) đặt lên

  Nội động từ

  ( + on, upon) gây ấn tượng mạnh mẽ đối với, tác động mạnh đối với; bắt phải kính nể; bắt phải chịu đựng mình
  to impose on someone
  gây ấn tượng mạnh mẽ đối với ai; bắt ai phải kính nể
  ( + on, upon) lừa gạt, lừa phỉnh, bịp
  to be imposed upon
  bị lừa, bị bịp
  ( + on, upon) lạm dụng, lợi dụng
  to impose upon someone's kindness
  lợi dụng lòng tốt của ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  áp đặt, bắt chịu

  Kỹ thuật chung

  lên khuôn

  Xây Dựng

  đặt vào
  Imposed load
  tải trọng đặt vào


  Kinh tế

  đánh thuế
  impose a duty on goods
  đánh thuế hàng hóa
  phạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X