• (đổi hướng từ Enters)
  /´entə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Đi vào
  (sân khấu) ra
  Tuyên bố tham dự (cuộc thi)

  Ngoại động từ

  Đi vào (một nơi nào...); đâm (vào thịt...)
  Gia nhập (quân đội...)
  Bắt đầu luyện (chó ngựa)
  Ghi (tên vào sổ, cuộc thi...)
  Kết nạp, lấy vào

  Cấu trúc từ

  to enter into
  đi vào (nơi nào)
  Tiến hành (cuộc nói chuyện, cuộc điều tra); thiết lập (quan hệ...); ký kết (hiệp nghị...)
  Thông cảm với (ý nghĩ, tình cảm của ai)
  Tự ràng buộc mình vào, tham dự (hợp đồng, hiệp ước...)
  Nằm trong (kế hoạch, sự tính toán)
  to enter on (upon)
  bắt đầu (một quá trình gì...); bắt đầu bàn về (một vấn đề...)
  (pháp lý) tiếp nhận, tiếp thu (tài sản)
  to enter an appearance
  có ý đến dự (cuộc họp...); nhất định có mặt (ở cuộc mít tinh...)
  to enter a protest
  phản kháng; đề nghị ghi lời phản kháng của mình (vào văn bản...)
  to enter up account books
  kết toán sổ sách

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vào, ghi, ra nhập

  Xây dựng

  vào, đưa (số liệu) vào

  Cơ - Điện tử

  Vào, đưa (số liệu) vào

  Kỹ thuật chung

  đưa vào
  nhập
  enter action
  tác động nhập
  enter data
  nhập dữ liệu
  enter inhibit
  cấm nhập
  enter mark
  dấu hiệu nhập
  enter mode
  chế độ nhập
  enter/update mode
  chế độ nhập/cập nhật
  ghi
  gia nhập
  truy nhập
  vào

  Kinh tế

  đi vào
  dự
  ghi vào (sổ)
  gia nhập
  nhập (dữ liệu...)
  tham gia
  thông quan
  enter a ship (inwards) (to...)
  thông quan vào cảng
  tiến nhập

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X