• /´kætə¸lɔg/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  catalô
  compentition of catalog
  sự lập catalô
  construction catalog
  catalô (dùng trong) xây dựng
  job catalog
  catalô công việc
  danh mục
  automatic catalog search
  tìm kiếm danh mục tự động
  catalog index
  chỉ số danh mục
  catalog record
  bản ghi danh mục
  catalog recovery area (CRA)
  vùng hồi phụ danh mục
  compentition of catalog
  sự lập danh mục
  computing system catalog
  danh mục hệ thống tính toán
  CRA (catalogrecovery area)
  vùng hồi phục danh mục
  image catalog
  danh mục ảnh
  integrated catalog facility
  phương tiện danh mục hợp nhất
  IPC (illustratedparts catalog)
  danh mục các phần có minh họa
  job catalog
  danh mục công việc
  map catalog
  danh mục bản đồ
  on-line catalog
  danh mục trực tuyến
  on-line public access catalog (OPA)
  danh mục truy cập công cộng trực tuyến
  OPAC (on-line public access catalog)
  danh mục truy cập công cộng trực tuyến
  products catalog
  danh mục thành phần
  recoverable catalog
  danh mục hồi phục được
  system catalog
  danh mục hệ thống
  user catalog
  danh mục người dùng
  lập catalô
  compentition of catalog
  sự lập catalô
  lập danh mục
  compentition of catalog
  sự lập danh mục
  thư mục
  từ điển

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X