• /´hæpəniη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự việc xảy ra, chuyện xảy ra; biến cố
  what a strange happening
  thật là một sự việc kỳ quặc!


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  method , plan , system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X