• /i´ventful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có nhiều sự kiện quan trọng
  an eventful year
  một năm có nhiều sự kiện quan trọng
  Có kết quả quan trọng
  an eventful conversation
  một cuộc nói chuyện có kết quả quan trọng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X