• /in'klu:d/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bao gồm, gồm có
  his conclusion includes all our ideas
  kết luận của ông ta bao gồm tất cả ý kiến của chúng tôi
  Tính đến, kể cả

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chứa trong

  Xây dựng

  gồm có
  gộp vào
  rào quanh

  Kỹ thuật chung

  bao gồm
  bao hàm
  chèn
  chứa
  đưa vào
  được cài đặt sẵn
  vây quanh

  Kinh tế

  bao gồm
  bao quát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X