• /tʃeis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự theo đuổi, sự đuổi theo, sự săn đuổi
  in chase of
  theo đuổi
  to give chase
  đuổi theo
  Sự săn bắn
  a keen follower of the chase
  người thích đi săn bắn
  Khu vực săn bắn ( (cũng) chace)
  Thú bị săn đuổi; tàu bị đuổi bắt

  Ngoại động từ

  Săn, săn đuổi
  Đuổi, xua đuổi
  to chase all fears
  xua đuổi hết mọi sợ hãi
  to chase oneself
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chuồn, tẩu thoát
  go chase yourself!
  hãy chuồn cho mau!

  Danh từ

  (ngành in) khuôn

  Danh từ

  Rãnh (để đặt ống dẫn nước)
  Phần đầu đại bác (bao gồm nòng súng)

  Ngoại động từ

  Chạm, trổ, khắc (kim loại)
  Gắn, đính
  to chase a diamond in gold
  gắn hột kim cương vào vàng
  Tiện, ren (răng, đinh ốc)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  theo dõi

  Cơ - Điện tử

  Rãnh, xoi, khắc, chạm, cắt ren

  Cơ khí & công trình

  rãnh cắt ren

  Giải thích EN: 1. a series of cuts, as on a screw thread, each of which follows the path of the cut before it.a series of cuts, as on a screw thread, each of which follows the path of the cut before it.2. to groove or to cut like a screw thread.to groove or to cut like a screw thread.3. to decorate surfaces (especiallymetal) by embossing or engraving.to decorate surfaces (especiallymetal) by embossing or engraving.

  Giải thích VN: 1. Là sêri miếng cắt, như trên vít ren, mỗi cái phải đi theo đường cắt trước đó 2. Để đục rãnh hoặc cắt ren 3.Để trang trí bề mặt đặc biệt là kim loại bằng phương pháp rập nổi hoặc khắc.

  Hóa học & vật liệu

  hào (đặt ống nước)

  Xây dựng

  bắt chỉ ốc
  rãnh máng

  Giải thích EN: A passageway, space, or groove in a masonry wall oriented lengthwise, usually vertically, to allow ducts, pipes, or wires to be routed around, in, or through a building.

  Giải thích VN: Một đường, khoảng hoặc rãnh trên một tường xây hướng theo chiều dọc, thường là thẳng đứng, để cho máng, ống hoặc dây đi quanh, đi vào hoặc xuyên qua nhà.

  Kỹ thuật chung

  bàn rèn
  cắt
  cắt ren
  chạm
  khấc
  khắc
  khía
  khuôn
  floating chase
  khuôn nổi
  khuôn dập
  khuôn đúc
  khuôn in
  khuôn rèn
  dao cắt ren
  dập nóng
  đầu cắt ren
  đường rãnh
  đường soi
  lăn ren
  lược ren
  rãnh
  rãnh cắt
  rãnh xoi
  rèn dập
  rèn khuôn
  theo dõi
  trổ

  Kinh tế

  săn
  săn đuổi
  sự săn đuổi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  escape , retreat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X