• Xây dựng

  sự lắp có nong rộng

  Cơ khí & công trình

  sự lắp có nong rộng

  Giải thích EN: A drive or force fit obtained by inserting a chilled internal part into one at ambient temperature, whereupon the inner part warms, expanding to fit. Giải thích VN: Là thiết bị hoặc áp lực đạt được bằng cách chèn bộ phận bên trong đã được tôi vào bộ phân bên ngoài ở nhiệt độ môi trường nơi mà nhờ vào hơi nóng của phần bên trong nó sẽ nở ra để làm khít.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X