• Xây dựng

    góc ngoài, sườn gờ

    Giải thích EN: A vertical or horizontal surface that forms a portion of a projecting wall or other building feature. Also, ARRIS. Giải thích VN: Bề mặt ngang hoặc mặt đứng tạo nên một phần của bức tường lồi ra hoặc tạo ra các đặc điểm khác của một tòa nhà. Tương tự, ARRIS.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X