• /i¸limi´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự loại ra, sự loại trừ
  (sinh vật học) sự bài tiết
  Sự lờ đi
  (toán học) sự khử
  Sự rút ra (yếu tố...)
  (thể dục,thể thao) cuộc đấu loại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [phép, sự] khử, sự bỏ, sự loại trừ
  elimination by addition or subtraction
  phép thử bằng cộng hạy trừ
  elimination by comparison
  khử bằng so sánh (các hệ số)
  elimination by substitution
  khử (ẩn số) bằng phép thế
  elimination of constants
  phép thử hằng số
  Gaussian elimination
  phép thử Gauxơ
  succssive elimination
  phép thử liên tiếp


  Kỹ thuật chung

  khử
  bài tiết
  phép khử
  elimination by addition or subtraction
  phép khử bằng cộng hay trừ
  elimination of constants
  phép khử hằng số
  Gaussian elimination
  phép khử Gause
  gaussian elimination
  phép khử gauss
  Gaussian elimination
  phép khử Gauxơ
  successive elimination
  phép khử liên tiếp
  sự bỏ
  sự khử
  sự loại bỏ
  interference elimination
  sự loại bỏ nhiễu
  leading character elimination
  sự loại bỏ ký tự đầu
  zero elimination
  sự loại bỏ số không
  sự loại trừ
  CSMA with Collision Elimination (CSMA/CE)
  CSMA với sự loại trừ xung đột
  thải ra
  tách ra

  Kinh tế

  sự loại bỏ
  sự làm sạch
  dust elimination
  sự làm sạch bụi

  Địa chất

  sự khử, sự loại trừ, sự thải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X