• /´ekstə¸peit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhổ rễ, đào tận gốc (cây, cỏ...); cắt bỏ (cái u...)
  Làm tuyệt giống, trừ tiệt

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X