• /i'reiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xoá, xoá bỏ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đưa về không
  loại bỏ
  phá hủy

  Kinh tế

  xóa
  xóa bỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X