• /wi:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cỏ dại
  Rong (cây không hoa mọc dưới nước thành một khối xanh nổi lơ lửng)
  the pond is full of weed
  ao đầy rong
  (thông tục) người gầy gò trông có vẻ yếu đuối; người có tính tình yếu đuối
  Don't be such a weed!
  Đừng có bạc nhược như thế!
  ( the weed) (đùa cợt) thuốc lá, điếu thuốc lá; cần sa
  I wish I could give up the weed
  ước gì tôi bỏ được thuốc lá

  Nội động từ

  Rẫy cỏ, nhổ cỏ dại
  I've been busy weeding in the garden
  Tôi bận nhổ cỏ trong vườn
  to weed something/somebody out
  loại trừ, gạt bỏ (người, cái gì không cần đến, không muốn có) khỏi những cái khác có giá trị
  to weed out the herd
  loại bỏ những con xấu trong đàn vật nuôi
  to weed out the weakest saplings
  loại bỏ những cây con yếu nhất

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cỏ dại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X