• (đổi hướng từ Extolling)
  /iks´tɔl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tán dương, ca tụng
  to extol somebody to the skies
  tán dương ai lên tận mây xanh

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tán dương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X