• /ɪnˈhɑ:ns, -hans, ɛnˈhɑ:ns/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật (đức tính, quyền hạn...)
  Tăng (giá...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nâng cao
  ETDMA (enhancetime division multiple access)
  đa truy cập phân chia thời gian nâng cao
  gia tăng
  tăng
  to enhance
  tăng cường
  tăng cường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X