• (đổi hướng từ Extricated)
  /´ekstri¸keit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gỡ, gỡ thoát, giải thoát
  (hoá học) tách ra, cho thoát ra

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X