• /´reskju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giải thoát, sự cứu, sự cứu nguy
  to go to someone's rescue
  đến cứu ai
  (pháp lý) sự phóng thích tù nhân không hợp pháp
  (pháp lý) sự cưỡng đoạt lại (tài sản)
  come/go to the/somebody's rescue
  cứu ai, giúp đỡ ai

  Ngoại động từ

  Giải thoát, cứu, cứu nguy
  to rescue someone from death
  cứu người nào khỏi chết
  (pháp lý) phóng thích không hợp pháp (tù nhân)
  (pháp lý) cưỡng đoạt lại (tài sản)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cứu hộ
  sự cứu nguy (sự thay đổi quỹ đạo của máy bay)

  Xây dựng

  sự cứu
  sự cứu nguy

  Kỹ thuật chung

  cứu
  sự cứu sinh
  sự cứu hộ
  sự cứu nạn
  sự cứu nguy (trường hợp khẩn cấp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X