• /'sevə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cắt ra, cắt rời
  to sever a rope
  cắt một đoạn dây thừng
  Làm gãy lìa, kết thúc, cắt đứt
  to sever relations with a country
  cắt đứt quan hệ với một nước
  Chia rẽ, tách ra
  sea sever England from France
  biển ngăn cách nước Anh và nước Pháp
  to sever friends
  chia rẽ bạn bè
  Đứt, gãy
  the rope severed under the strain
  dây thừng bị đứt vì quá căng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cắt đứt
  tách ra

  Kinh tế

  cắt đứt
  cắt đứt, giải tiêu (một hợp đồng lao động)
  giải tiêu (một hợp đồng lao động)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X