• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  chất ép ra

  Kỹ thuật chung

  vật liệu đúc ép

  Giải thích EN: Any semisoft solid material that is forced through a die to mold it into a continuous form, such as a tubing. Giải thích VN: Các vật liệu rắn bán dẻo dùng để đẩy qua khuôn kéo tạo cho vật liệu dạng hình dài, ví dụ như việc kéo ống trong công nghệ làm ống.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X