• (đổi hướng từ Extruding)
  /iks´tru:d/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đẩy ra, ấn ra

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhô ra, ló ra

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  trào ra

  Kỹ thuật chung

  nén
  dập ép
  đẩy ra
  đẩy, ép ra

  Giải thích EN: To force, thrust, or press out.

  Giải thích VN: Đẩy, nhét, hoặc ép.

  đột dập
  đúc ép
  ép
  ép đùn
  ép thúc
  ép trồi
  phun ra

  Kinh tế

  đẩy ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X