• BrE /prə'hɪbɪt/
  NAmE /prə'hɪbɪt hoặc proʊ'hɪbɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cấm, ngăn cấm
  smoking is prohibited
  cấm hút thuốc
  Ngăn chặn
  to prohibit someone from doing something
  ngăn chặn người nào làm việc gì

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cấm chỉ

  Kinh tế

  cấm
  ngăn cản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X