• Toán & tin

  hệ gần tự an toàn
  hệ thống tự an toàn

  Kỹ thuật chung

  hệ thống an toàn

  Giải thích EN: A system designed so that a component failure will not put people operating the system or other people in the vicinity at risk33. Giải thích VN: Hệ thống được thiết kế sao cho sự hỏng hóc của một bộ phận không làm cho người vân hành hay những người xung quanh gặp nguy hiểm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X