• Hóa học & vật liệu

  sự nổ mìn hình quạt

  Kỹ thuật chung

  lắp đặt quạt

  Giải thích EN: The placing of seismic sensing devices in a fan-shaped array to detect irregularities in the arrival times of refracted rays; used to locate circular rock structures, such as salt domes. Giải thích VN: Việc đặt thiết bị dò địa chấn trong mạng ăng ten hình quạt để dò những bất thường trong thời gian tới của tia khúc xạ, dùng để định vị đá có cấu trúc vòng, ví dụ như đá vòm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X