• /¸fa:´saitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Viễn thị
  Nhìn xa thấy rộng, biết lo xa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  viễn thị
  far-sighted eye
  mắt viễn thị

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X