• /´fleikiη/

  Giao thông & vận tải

  gỉ trên ray

  Hóa học & vật liệu

  làm chất lỏng đóng băng

  Giải thích EN: A continuous process that causes solidification of a liquid by cooling it. Giải thích VN: Một quy trình liên tục tạo ra sự đông đặc của chất lỏng bằng cách làm lạnh.

  Kỹ thuật chung

  sự tạo vảy

  Giải thích EN: The decomposition of a bulk substance into flakes. Giải thích VN: Sự phân tách một chất có kích thước lớn thành các mảnh nhỏ.

  sự tróc vảy

  Kinh tế

  sự làm nở
  sự tạo cốm

  Cơ - Điện tử

  Sự tróc bề mặt

  Sự tróc bề mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X