• Kỹ thuật chung

    hoạt động nổi

    Giải thích EN: An action that establishes the relationship between the deviation and the speed of the final control element; generally a neutral zone, where the element remains motionless, is used. Giải thích VN: Sự thiết lập mối quan hệ giữa độ lệch hướng và vận tốc của chi tiết điều chỉnh cuối, thường sử dụng tầng trung hòa để chi tiết giữ nguyên trạng thái bất động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X