• /[re'mein]/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Đồ thừa, cái còn lại
  the remains of a meal
  đồ ăn thừa
  the remains of an army
  tàn quân
  Phế tích, tàn tích (những toà nhà.. cổ xưa còn lại đã bị phá hủy)
  the remains of an ancient town
  những tàn tích của một thành phố cổ
  Di cảo (của một tác giả)
  Thi hài; hài cốt (của người chết)

  Kỹ thuật chung

  sai lệch
  it remains within +/- 10%
  giá trị sai lệch trong khoảng 10%
  di tích
  animal remains
  di tích động vật
  phần dư
  remains of brickwork
  phần dư khi xây gạch
  tàn tích

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X