• /c@ntig@nci/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc bất ngờ, việc có thể xảy ra hoặc không xảy ra
  should a contingency arise; in case of a contingency
  trong trường hợp bất ngờ; nếu xảy ra việc bất ngờ
  prepared for all contingencies
  chuẩn bị phòng mọi việc bất ngờ; chuẩn bị phòng mọi việc bất trắc
  a contingency plan
  kế hoạch để đối phó với những sự bất ngờ
  Món chi tiêu bất ngờ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tiếp liên

  Kỹ thuật chung

  ngẫu nhiên
  contingency interrupt
  ngắt ngẫu nhiên
  contingency plan
  kế hoạch ngẫu nhiên
  contingency procedure
  thủ tục ngẫu nhiên
  sự ngẫu nhiên
  tiếp liên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X