• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  sự tạo bọt, nổi bọt tại chỗ

  Giải thích EN: Any process that results in the production of foam material, whereby air or gas is mixed into a solid or liquid substance. Giải thích VN: Quá trình tạo ra vật liệu bọt, nhờ đó không khí hoặc khí được trộn lẫn trong chất rắn hoặc chất lỏng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X